• info@igeekz.nl
  • info@igeekz.nl

Op Facebook wordt er een veiling gehost. De iGeekz Comics Auction Groep.

In deze groep zullen iedere twee weken lang comics geveild worden.

- Er zullen tijdens een pre-veiling op deze pagina meerdere comics aangeboden worden voor een beginprijs.

- Je kunt een bod plaatsen op de comics die tijdens de pre-veiling aangeboden worden door een comment achter te laten. Dit bod moet minimaal gelijk zijn aan de begin prijs.

- De begin prijs zal ook in de comment staan begeleidend met een foto van de comic.

- Iedere opvolgend bod moet minimaal verhoogd worden met €0,25, dit doe je dan door een comment te plaatsen onder het staande bod.

- De pre-veiling eindigt op een vooraf bepaalde tijd. De comics waarop tijdens de pre-Veiling geboden is, gaan uiteindelijk definitief geveild worden tijdens een Facebook Live Stream (FBL Stream).

- Tijdens de FBL Stream zal de laatste slag gelegd worden tijdens een random timer (tabletscherm wat ergens tussen 30 seconden en 1 minuut en 30 seconden van groen op rood springt).

- Enkel de comics waar een bod op is geplaatst tijdens de pre-veiling zullen meegenomen worden in de Facebook Live (FBL) Stream. Op het moment dat er geen bod staat op een comic, kan er ook een "Direct Claim" (DC) op geplaatst worden. Dit is doorgaans voor 1,5x de beginprijs. Comics met een DC gaan dan ook niet door naar de FBL Stream.

- Comics waar niet op geboden is tijdens de pre-veiling, worden dus niet geveild tijdens de Stream. Deze kunnen tijdens een latere veiling opnieuw aangeboden worden.

- Niet iedereen wil of kan de FBL stream bijwonen. Dit is natuurlijk prima. Je hebt dan echter geen zicht of de comic waar je op geboden hebt binnen nu en 1 minuten geslagen gaat worden.

- Het bijwonen van de FBL stream geeft je dus meer kans op het winnen van de veiling.

- Door vertraging over het internet (lag) en het niet synchroon lopen van de chats op verschillende apparaten en locaties, wordt de winnaar bepaald aan de hand van de chat op het apparaat waarop gefilmd wordt.

- Zodra de random timer afloopt wordt er een bericht in de chat geplaatst door de assistente dat de veiling voor die desbetreffende comic is afgelopen.

- Het hoogste, geldige bod dat boven het bericht staat van de assistente, op het apparaat waarop gefilmd wordt, heeft recht op de comic.

- Comics worden verzonden met bag & board. Hier betaal je niet extra voor.

- Comics kunnen opgespaard worden om verzendkosten te drukken, maar ook gecombineerd worden met bestellingen in de webshop. Je kunt jouw voorkeur voor verzenden of opsparen doorgeven door te reageren op de post met de resultaten die normaliter binnen 24 uur gepost wordt op deze pagina.

- iGeekz behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de ter veiling aangeboden comic, gedurende de pre-Veiling voorafgaande aan de Facebook Live Stream, voor de huidige webshop prijs te verkopen.

- Indien er bestellingen worden geplaatst voor comics die op dat moment aangeboden worden in een pre-Veiling, behoudt iGeekz zich nadrukkelijk het recht voor om de ter veiling aangeboden comic, gedurende de pre-Veiling voorafgaande aan de Facebook Live Stream, niet te verkopen in de webshop. Indien de desbetreffende comic niet verkocht wordt in de Veiling, kan deze weer verkocht worden in de webshop. Tot die tijd staan alle comics, die aangeboden worden in de pre-Veiling, "on hold" of gereserveerd in de webshop en zullen dus niet verkocht worden via webshop bestellingen.

- Betalingen kunnen gedaan worden door middel van een iDeal link. Deze link ontvang je in de FB Messenger. Je kan zelf bepalen of je dat wil doen direct na de FBL Stream of pas op het moment van verzenden.

Veel plezier met de veiling en wie weet tot de Facebook Live-stream! :)

----------------