• info@igeekz.nl
  • info@igeekz.nl
X-Men Unlimited (Vol.1) #21

X-Men Unlimited (Vol.1) #21

€ 2,25

Grade: High

Beschrijving

Story: Todd DeZago

Art: Andy Smith

Features: Lila Cheney, Strong Guy, Beast, Multiple Man, Wolfsbane, Moira MacTaggert.